Fıat doblo 2


Herşeyden önce sağlamlık ve araç hareket halindeyken ses en asgari düzeye indirilerek tasarlanmıştır.