ıvoco daıly 1


Çok amaçlı kullanımlar için tasarlanan ve daha büyük araçlara uygulanan bu sistem kapak sayısı ve ayrı bölünebilme özeliği ile kullanışı kolay hale getirmektedir.